Portal internetowy poświęcony diecie ketogenicznej zobowiązuje się do przestrzegania najwyższych standardów etycznych w dostarczaniu rzetelnych, naukowo popartych i praktycznych informacji. Naszym celem jest edukacja i wsparcie czytelników w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących ich zdrowia i stylu życia.

Etyka redakcyjna

Rzetelność informacji.

 • Wszystkie publikowane treści są dokładnie weryfikowane pod kątem aktualności i zgodności z aktualnym stanem wiedzy naukowej.
 • Źródła informacji są zawsze jasno wskazane, a w przypadku badań naukowych — cytowane zgodnie z zasadami dobrej praktyki naukowej.

Sprawdź podstronę — Źródła naukowe.

Niezależność i transparentność.

 • Nasz portal utrzymuje pełną niezależność od producentów suplementów diety, firm farmaceutycznych i innych podmiotów, których produkty mogą być związane z dietą ketogeniczną.
 • Ewentualne partnerstwa i współprace są zawsze jasno deklarowane i nie wpływają na treść merytoryczną artykułów.

Różnorodność perspektyw i szacunek.

 • Promujemy różnorodność perspektyw i doświadczeń związanych z dietą ketogeniczną, szanując indywidualne potrzeby i wybory naszych czytelników.

Odpowiedzialność społeczna.

 • Jesteśmy świadomi wpływu diety ketogenicznej na zdrowie i dobrostan, dlatego nasze treści mają na celu promowanie zdrowego stylu życia i odpowiedzialnego podejścia do żywienia.
 • Wszelkie rekomendacje dietetyczne są przedstawiane z uwzględnieniem potencjalnych ryzyk i korzyści.

Aktualizacje i korekty.

 • Dążymy do ciągłego aktualizowania treści w świetle nowych badań i zmian w zaleceniach dotyczących diety ketogenicznej.
 • W przypadku wykrycia błędów lub nieścisłości, dokonujemy szybkich korekt i informujemy o nich czytelników.

Prywatność i ochrona danych.

 • Szanujemy prywatność naszych użytkowników i stosujemy się do obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 • Dane osobowe są zbierane wyłącznie w niezbędnym zakresie i wykorzystywane zgodnie z deklarowanym celem.

Kontakt.

Zachęcamy czytelników do kontaktu w przypadku pytań, wątpliwości lub propozycji dotyczących naszej etyki redakcyjnej. Jesteśmy otwarci na sugestie i gotowi do dialogu w celu ciągłego doskonalenia jakości naszych treści.

Reklama NuviaLab Keto

NuviaLab Keto

Polecany przez nas suplement diety dla osób na diecie ketogenicznej.

Sprawdź na stronie producenta